ELŐSZÓ

 

Bevezető gondolataimat azzal kezdeném, hogy meglehetősen nagy örömömre szolgál a kapcsolat kezdete a kedves olvasóval. Örülök, mert akik ezeket a sorokat olvassák, azok megtették az első lépést a Puli igazi értékeinek felfedező útján. Első gondolataimban ide saját élmény leírását szántam, de nem teszem, mert a tartalom túlmutat önnön tapasztalataimon.

  Írásom első célja nem más, mint gondolatébresztés. Gondolat, ami valójában nem az én fejemből pattant ki, hanem isteni szikraként ott csiholódott őseink mindennapi életében, mikor a Puli, szeretett fajtánk életre kelt. Életre kelt és eljutott fejlődése napjainkig. Gyakorlatilag a megalkotás során döbbentem rá, hogy valójában kitaposott úton járok, hiszen minden Puliról szóló irodalmi alkotásban rejtetten, elszórtan bár, de szerepel a Puli használati értékeinek leírása. Miután következetesen papírra vetettem elképzeléseimet, ismereteimet eszméltem rá, hogy akaratlanul, de csokorba is szedtem mit a Puli tenyésztésének szellemi nagyjai már részleteiben megírtak. Kérem tekintse úgy e könyvet az olvasó, mintha ezt a csokrot is a sorokkal együtt átnyújtanám. A gondolatébresztő szándékon túl e könyv mégis hiánypótlás is, hiszen több-kevesebb sikerrel megpróbáltam összefogni mindazt, amivel globálisan, speciálisan, részletesen eddig még senki nem foglalkozott. Tapasztalni fogja, ki e könyvet kezébe veszi, hogy a tartalom sajátos szemlélettel átitatott. A sajátos szemlélet egyrészt a Pulival való első és elválaszthatatlan kapcsolatomból fakad (mert használat során ismertem és szerettem meg a fajtát), másrészt a Puli igazi, felülmúlhatatlan belső értékeire történő figyelemfelhívás miatt van. A gondolatébresztés, a hiánypótlás mellett tehát a harmadik cél az olvasó felé a figyelemfelhívás, napjainkban ugyanis a sarkított szemlélet miatt ez is eltolódott.

  A háromas lelkület azonban nem jöhetett volna létre társak, barátok, segítségnyújtó kezek nélkül. Köszönettel tartozom először is családomnak, legfőképpen lelki társamnak Kittynek, hogy elviselte eddig is megszállott fanatizmusomat a Puli iránt. Köszönet illeti Mészáros Mihályt a populáció szintű gondolkodásmód elültetéséért szívemben, hogy józan jóindulatával, segítőkészségével partnernek tekintett mindig. Köszönettel tartozom Dovalovszki Zoltánnak, aki nélkül nem jöhetett volna létre, hogy szintén Pulifüggő barátaimat meglátogassam. Köszönöm Kovács Tibornak, hogy tradicionális, történelmi tényeken alapuló ismeretanyagát, kigyűjtéseit megosztotta velem. Köszönök mindent Berkes Zsolt kiképzőnek, mert a hideg parancsszavakon és módszeralkalmazáson túl minden idegesítő, részletekbe belemenő kérdésemre türelmesen, magyarázón válaszolt és segített a megértésben. Nem utolsó sorban köszönet Kotogán Csaba teljesítménybírónak, hogy teret engedett a Puli használatának kiteljesedésére. Köszönöm Béni Istvánnak a temérdek kép használhatóvá tételéért. Valamint köszönettel tartozom mindazon Pulitenyésztőnek, akik betekintést engedtek munkásságukba, megengedték, hogy Pulijaikat lefényképezzem, kérésemre egy-egy jelentős fotót rendelkezésemre bocsátottak. Természetesen a legfőbb köszönet magát a Pulit illeti, hogy minden egyes nap együtt élhetünk….

  Visszakanyarodva a kedves olvasóhoz egy hatalmas utazásra invitálom önöket, Puli iránt érdeklődő barátaimat a fajta használatának világába. Egy sajátos, a dolgok lényegét eredeti helyükre tevő, ám mégis újszerű látnivalókat tartogató utazásra. Ugyanarra a főútra a mellékutakról, amin elődeink is jártak, amely út biztonságát, használhatóságát a burkolat alatti alapkövek, és a talapzat határozza meg, mint a Pulinál a gyönyörű külső mögött rejlő belső értékek. Mint tapasztalni fogja a kedves olvasó a terjedelem, az út hossza olyan nagy, hogy a látnivalókat több részre kellett tagolnom. Mondandóm első részében általános alapgondolatok ébresztését céloztam meg, hiszen minden építkezés, útépítés kezdetét ez jelenti, hogy utána a kulcsra kész gyönyörűség részleteiben elmerülve vághassuk át használati ollónkkal a felavató szalagot. Utazzunk hát együtt a Puli használati értékeinek sajátos világába…kérem tartsanak velem!