FCI Nemzetközi IPO 1 C ágazat

1. gyakorlat.     Fürkészés a segéd után                   5 pont
2. gyakorlat.     Őrzés és felugatás                         10 pont
3. gyakorlat:     Szökés megakadályozása              20 pont
4. gyakorlat:     Visszatámadás                              35 pont
5. gyakorlat:     Bátorságpróba                               30 pont
Összesen:                                                          100 pont

Általános rendelkezések:

Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.

A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).

Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.

Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.

Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.

Az „ereszd” vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:

Lassú vagy nehéz eresztés

Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés

Vezényszó első ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés

Vezénysző második ismétlése, majd azonnali eresztés

Vezénysző második ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés

Harmadik vezényszó után sem ereszt ill. beavatkozás szükséges

0.5-3,0

3,0

3,5-6,0

6,0

6,5-9,0

Kizárás

1. Fürkészés a segéd után (5 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a fürkészésekre és a visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.

b. Végrehajtás:

A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 4. és a 5. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a két búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat.A rövid fürkészés parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a segéd által elfoglalt búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót és nem adhat bármely más, látható jelzést sem.

c. Értékelés:

A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.

2. Őrzés és felugatás (10 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz

b. Végrehajtás:

A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.

c. Értékelés:

Arányos pontlevonással jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatás, a határozatlan őrzés a vezényszóig miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a „őrzés és felugatás”-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot.Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (20 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható a láb mellé híváshoz, a fektetéshez és az eleresztéshez

b. Végrehajtás:

A TB utsítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.

c. Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.

4. Visszatámadás (35 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz

b.  Végrehajtás:

Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja a vezényszót az eleresztésre, erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eleresztéshez. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az elersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.

c. Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

5. Bátorságpróba (30 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és a láb mellé híváshoz

b. Végrehajtás:

A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát nyakörvön vissza lehet fogni, de a KV a kutyát ezen keresztül nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és normál lépésben a középvonalig megy. A KV figyelmeztetése ellenére futva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszó kíséretében, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes fogással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. Megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszavát erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől.

Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.

c. Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

MNJK KÖRUNG SZABÁLYZAT

Őrző-védő gyakorlatok
A körmester rendelkezésére áll a helyi szervezet által biztosított és az MNJK által minősített kiképzősegéd.
Kivitelezés:

I. Rátámadás
1. A felvezető pórázon vezetett kutyával jelentkezik a körmesternél.
2. A körmester utasítására a felvezető kutyájával a búvóhely előtt 30 m-re lévő kijelölt helyre megy és a kutyát a pórázról lecsatolja.
3. A pórázt vagy vállon átlósan átvetve összecsatolja, vagy zsebre teszi.
4. A körmester utasítására a felvezető a szabadon lábnál követő kutyával elindul a búvóhely felé.
5. A kutya szorosan láb mellett kell, hogy haladjon.
6. A körmester utasítására, amikor a felvezető a kutyával kb. 5 m-re magközelítette a búvóhelyet, a segéd a búvóhelyről kilépve küzdelemre ingerlő hangot hallatva támad a felvezető, illetve a kutya felé és a kutyának fogást ad.
7. A kutyának a támadást energikus, teljes és biztos fogással kell elhárítania.
8. Amikor a kutya már fog, a segéd két botütést mér a combok, az oldalak vagy a mar tájékára.
9. A támadás elhárítása során a felvezető bátorítása megengedett.
10. A körmester utasítására a segéd a küzdelmet befejezi és nyugodtan állva marad.
11. A kutya önállóan, vagy „ereszd” hangjelre ereszt és őrzi a segédet.
12. A körmester utasítására a felvezető a kutyához lép.
13. Pórázra veszi a kutyát és egy - a körmester által megjelölt - búvóhelyre távozik.

II. Támadás elhárítása őrzéssel
1. A felvezető a körmester utasítására a búvóhelyről kutyájával előlép és az előre kijelölt indítási ponthoz állnak fel (középvonal).
2. A pórázt lecsatolja és a kutya nyakövét megfogja.
3. E pozícióban maradnak mindaddig, amíg a felvezető a körmester jelére „előre” vezényszóval a kutyát a támadás elhárítására nem küldi.
4. A segéd a körmester utasítására elhagyja a számára korábban kijelölt búvóhelyet és - így kb. 70-80 lépés távolságban a kutyavezetőtől - normál lépésben átsétál a pályán.
5. A felvezető „álljon meg” kiáltással helyben maradásra szólítja fel a segédet.
6. A segéd figyelmen kívül hagyva a felszólítást, szemből támad a felvezető, illetve kutyája felé.
7. Ekkor a körmester haladéktalanul utasítja a felvezetőt a támadás elhárítására.
8. A felvezető azonnal „előre” hangjellel indítja a kutyát és állva marad.
9. A kutya határozottan, energikusan, teljes, biztos, nyugodt fogással kell, hogy a támadást elhárítsa.
10. Ha a kutya már fog, a segéd rövid küzdelem után - botütés nélkül - a körmester utasítására a küzdelmet beszünteti.
11. A kutya ezután önállóan, vagy az „ereszd” vezényszóra ereszt és figyeli a segédet.
12. A körmester utasítására a felvezető normál lépésben a legrövidebb úton a kutyához megy és pórázra veszi.
13. A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a körmesterhez megy, lejelentkezik és elhagyja a pályát.

III. Azonossági ellenőrzés
A lejelentkezésnél a kutya tetoválási számát a körmester ellenőrzi.

IV. Értékelés
1. Eresztés

1.1. A támadás befejezése után a kutya önállóan ereszt.
1.2. A felvezető az első „ereszd” hangjelet normál időn belül önállóan adhatja.
1.3. Ha a kutya az első vezényszóra nem ereszt, a kutyavezető a körmester utasítására még kétszer adhat hangjelet az eresztésre.
1.4. Az „ereszd” vezényszó kiadásakor a felvezető nyugodtan áll és nem hathat más módon a kutyára.
1.5. A kutya nevének alkalmazása eresztetési hangjelként kerül értékelésre.
1.6. Ha a kutya a vezető közeledése alatt ereszt, úgy ez akkor értékelhető eresztésként, ha a vezető még több, mint öt lépésre van a kutyától.
1.7. Ha a kutya a rátámadásnál, ill. a támadás elhárításánál önállóan őrizve, ill. hangjelre ereszt, úgy minősítése: „ereszt”.
1.8. Ha ez nem teljesül - akár csak egy esetben is -, úgy a minősítés: „nem ereszt”.
1.9. Az adandó körminősítést ez nem befolyásolja.
1.10. A körmester az őrző-védő gyakorlat kivitelezése folyamán a felvezető és a kutya közvetlen közelében tartózkodva intenzíven figyeli azok viselkedését, egészen a bekísérés befejezéséig.
2. Az ösztönös adottságok, a magabiztosság és a terhelhetőség (ÖMT) értékelése.
Az őrző-védő gyakorlat összesített értékelésére adható minősítések: „dícséretes”, „kifejezett”, „meglévő” és „nem elégséges”.
2.1. „dícséretes”
Sugárzó magabiztosság, rettenthetetlenül célratörő és biztos fogás, botütésre aktivitásnöveléssel reagál, teljes összpontosítás mellett maximális vezethetőség
2.2. „kifejezett”
Magabiztosság, akaratteli, célratörő és biztos fogás, határozott fogástartás, botütésre semmilyen negatív reakció, közeli összpontosított figyelés az őrzési fázisban.
2.3. „meglévő”
Kifogásolható megnyilvánulások, magabiztosság, célratörés a fogás-kivitelezése és ütés elviselése tekintetében éppúgy, mint az őrzési fázisban.
2.4. „nem elégséges”
Hiányzó magabiztosság, erős hiányosságok a terhelhetőség tekintetében és érdektelenség a segéddel szemben.

V. A főtenyészszemle őrző-védő gyakorlata kivitelezésének kiegészítő szabályozása.
1. A körmester részére 2 fő segédet bocsát rendelkezésre a rendező szervezet.
2. Az adott őrző-védő gyakorlat után közvetlenül, annak eredményét hangosító berendezés segítségével nyilvánosságra kell hozni.
3. Az őrző-védő gyakorlat befejezése után a tetoválási szám ellenőrzését egy - a körmester által megbízott - bíró végzi el. A bírót a rendező helyi szervezet biztosítja.