Általános rendelkezések     

Ring nagysága

Általában: 15×20 m
USA szabvány: 13×26 m (40×80 láb)

Felszerelés, ruházat

Az értékelés szempontjából kívánatos, hogy a felvezető a zene stílusához illő ruházatot viseljen. A kutya a zene stílusához illő nyakörvet viselhet. Amennyiben nyakörve elütne a zene stílusától, akkor nyakörv nélkül kell felvezetni. A zene stílusához illő nyakörvön kívül a kutya öltöztetése tilos. Hosszú szőrű fajták esetén - a látás biztosítása érdekében - hajgumi vagy csat használható.

A versenyző magatartása

A kutyát vezetője kontroll alatt - szükség esetén pórázon - köteles a ringbe bevezetni. A bírók és a közönség üdvözlése után a team elhelyezkedik a ringben és felveszi a koreográfiának megfelelő kezdő pozíciót. A kűr végén a kutya és vezetője a bemutatót záró pózban megállnak és néhány másodpercig úgy maradnak.
A kutya bántalmazása, illetve az erre utaló mozdulatok alkalmazása tilos.
A kutyavezető köteles alkalmazkodni a versenyszervező rendelkezéseihez. Rosszhiszemű kihágás a további munkából való kizárással büntethető. Az ezzel kapcsolatos döntések megtámadhatatlan joga minden esetben a bíróké.

Látható és hallható jelzések

A kutyavezető hallható jelzéseket szabadon használhat. A látható jelzéseket az előadásba kell integrálni. A felvezető és a kutya fizikai kontaktust is létesíthetnek.

Részvételi feltételek

Versenyen részt vehet minden egészséges, 12 hónapnál idősebb fajta- és keverék kutya, amely érvényes oltási bizonyítvánnyal rendelkezik. Tüzelő szukák csak a verseny végén indulhatnak.
Ugyanabban az osztályban a felvezető több kutyával is elindulhat. Ha ugyanazzal a kutyával másik osztályban vagy kategóriában is el akar indulni, más zenére más koreográfiát kell bemutatnia.
Hatnál kevesebb nevező esetén a szervező dönti el, hogy a versenyt megrendezi-e.
A verseny kezdete előtt legalább fél órával az adminisztrációs asztalnál jelentkezni kell. Ekkor kell leadni a feliratozott (teljes névvel és a zeneszám címével ellátott) CD-t vagy kazettát is. A kazetta csak a kűr bemutatásához használni kívánt zenét tartalmazhatja és ezt az "A" oldal elejére kell felvenni. A zeneszámról biztonsági másolatot a felvezető hozhat magával.

Versenyosztályok

Kezdő
Ebbe az osztályba tartozik minden olyan team, aki első alkalommal indul dog dancing versenyen, illetve eddig egyetlen, a Kezdő osztály számára rendezett versenyen sem szerezte meg a lehetséges összpontszám 80%-át.

Középhaladó
Ebbe az osztályba tartozik minden olyan team, aki valamely, a Kezdő osztály számára rendezett versenyen a lehetséges összpontszám 80%-át megszerezte.


Egyéni

 (1 felvezető + 1 kutya)

Zene hossza:
1,5-3,5 perc

Tandem

(1 felvezető + 2 kutya, póráz használható)

Zene hossza:
1,5-2,5 perc

Páros és csapat

 (több felvezető + több kutya)

Zene hossza:
2,5-4,5 perc

Heelwork to music

Heelwork

A kutya a vezető jobb vagy bal oldalán, figyelmesen és jókedvűen láb mellett halad, úgy, hogy lapockája a kutyavezető térdével egy magasságban van (heel pozíció), vagy közvetlenül a kutyavezető előtt helyezkedik el (front pozíció). A kutyavezető mozdulatai eleganciát sugároznak.
A kűr folyamán a kutya 10 másodpercnél hosszabb ideig nem maradhat mozdulatlan.
Az előadás tiszta képet ad a kutya felkészültségéről, valamint megmutatja tehetségét, rugalmasságát és felvezetőjéhez fűződő kapcsolatának mélységét.

Versenyszabályok

Minden mozgásforma - pl. fordulat, oldalazó-, átlós-, vagy hátramenet - végrehajtása közben a kutyának heel vagy front pozícióban kell maradnia. A kutyavezető lépéseinek üteme követi a zene ritmusát.
A kűr kb. 75%-a szabadon követés, a zene által megkívánt mozdulatokkal kiegészítve. Néhány freestyle elem megengedett.
A koreográfiában az egyes elemek megismételhetőek, amennyiben ezt a zene alátámasztja. A túl sok ismétlés nem kívánatos, a gyakorlat pontértékét csökkenti.
A kutya és vezetője nem távolodhatnak el egymástól kb. 1,2 m-nél (4 lábnál) messzebbre (kivéve páros és csapatverseny).
Nagy testű kutyáknak a ring területét 75%-ban, kis testűeknek 50%-ban kell kihasználniuk.
Élettelen segédeszközök - pálca, kalap, kendő, szalag, stb. - használhatók. Olyan segédeszköz használata tilos, amely a kutya számára motivációt jelent (pl. labda, sípoló játék). A segédeszközök nem jelenthetnek veszélyt a teamre nézve és használatuk nem akadályozhatja a bírálatot. A segédeszközt a team segítség nélkül viszi be a ringbe.
A ringbe jutalomfalatot bevinni tilos.

Kizáráshoz vezető hibák:

Bírálat

Az értékeléshez több bíró közreműködése szükséges. Minden bíró önállóan pontoz. Az adott pontszám 0,1 pontosságú lehet. A technikai részre adott pontok átlagát és a művészi benyomást értékelő pontok átlagát összeadva kapjuk egy-egy versenyző összpontszámát.

Technikai értékelés (max. 10 pont):


A figurák mennyisége, tartalom és előadás:

3 pont

A figurák kivitelezése:

3 pont

A figuraváltások gördülékenysége, folyamatosság:

2 pont

Az előadás nehézségi foka:

2 pont

Művészi benyomás értékelése (max. 10 pont):


Motiváció, mozgás, figyelem, a kutya és vezető      
közti harmónia:  

3 pont

Koreográfia, a figurák kivitelezése:

3 pont

A ring területének kihasználása
(nagy kutya 75%, kis kutya 50%):

1 pont

A zene interpretációja:  

2 pont

Az előadás és a zene stílusához illő ruházat:   

1 pont


Minden teamet értékelni kell. Bírálatkor tekintetbe kell venni a kutya fajtájából eredő adottságait is.
Pontlevonást eredményez:

Musical Freestyle

Freestyle

A kűr a hagyományos heelwork elemeken kívül bármilyen mozgásformát, figurát tartalmazhat, ami a kutya és/vagy a kutyavezető testi épségét nem veszélyezteti. A kutyavezető a zenével és a kutya mozgásával harmonizálva táncolhat is, de a kutya munkája az elsődleges bírálati szempont.
A kűr folyamán a kutya 10 másodpercnél hosszabb ideig nem maradhat mozdulatlan.
Az előadás tiszta képet ad a kutya felkészültségéről, valamint megmutatja tehetségét, rugalmasságát és felvezetőjéhez fűződő kapcsolatának mélységét.

Versenyszabályok

A kutya és vezetője közti távolság nincs meghatározva (távmunka is lehetséges). Szlalom, ugrás, előreküldés stb. engedélyezett. A kutyavezetőnek a zene ütemére kell mozognia. A páros az egyes elemeket minden pozícióból bemutathatja (jobbról, balról, szemből, egymásnak háttal, stb.).
A koreográfiában az egyes elemek megismételhetőek, amennyiben ezt a zene alátámasztja. A túl sok ismétlés nem kívánatos, a gyakorlat pontértékét csökkenti.
Nagy testű kutyáknak a ring területét 75%-ban, kis testűeknek 50%-ban kell kihasználniuk.
Élettelen segédeszközök - pálca, kalap, kendő, szalag, stb. - használhatók. Olyan segédeszköz használata tilos, amely a kutya számára motivációt jelent (pl. labda, sípoló játék). A segédeszközök nem jelenthetnek veszélyt a teamre nézve és használatuk nem akadályozhatja a bírálatot. A segédeszközt a team segítség nélkül viszi be a ringbe.
A ringbe jutalomfalatot bevinni tilos.

Kizáráshoz vezető hibák:

Bírálat

Az értékeléshez több bíró közreműködése szükséges. Minden bíró önállóan pontoz. Az adott pontszám 0,1 pontosságú lehet. A bírók által adott pontokat összeadva kapjuk egy-egy versenyző összpontszámát.

Technikai értékelés (max. 10 pont):


A figurák mennyisége, tartalom és előadás:

3 pont

A figurák kivitelezése:

3 pont

A figuraváltások gördülékenysége, folyamatosság:

2 pont

Az előadás nehézségi foka:

2 pont

Művészi benyomás értékelése (max. 10 pont):


Motiváció, mozgás, figyelem, a kutya és vezető      
közti harmónia:  

3 pont

Koreográfia, a figurák kivitelezése:

3 pont

A ring területének kihasználása
(nagy kutya 75%, kis kutya 50%):

1 pont

A zene interpretációja:  

2 pont

Az előadás és a zene stílusához illő ruházat:   

1 pont

Minden teamet értékelni kell. Bírálatkor tekintetbe kell venni a kutya fajtájából eredő adottságait is.
A koreográfiába ugatás is beépíthető, de a felesleges ugatást (több mint a kűr idejének kétharmada) pontlevonással büntetik.
Pontlevonást eredményez:

   Ezt a szabályzatot Ausztria, Svájc, Hollandia, Nagy-Britannia, az USA és Németország szabályzatainak felhasználásával állítottuk össze, szem előtt tartva a magyar viszonyokat.

- Nor-bi -