A Cél szentesíti az Eszközt

Az ősi elődeinktől kaptuk hát örökségül a Pulit és a mi feladatunk megőrizni. Nézzük most meg mi volt elődeink mozgatórugója. Az állatok és a jurták mellé olyan kutya kellett, ami a legsokoldalúbb, amely sokmindenre használható és ráadásul nemzetünk fajtája, nemzetünk lánya, a kutyák királynője, minden ízében magyar. Olyan speciális fajta, amely alkalmas az aprójószágoktól kezdve a juhok mellé de a marhák durvább hajtására, sőt vérmérsékleténél fogva a vagyon őrzésére, védelmére, akár rendészeti feladatokra is. Ezekhez a feladatokhoz szükségeltetnek tulajdonságok. Ezek a tulajdonságok a kiegyensúlyozott idegrendszer, a tettrekészség, kezelhető magatartás. A kutyák királynőjének bátornak, félelmet nem ismerőnek, zsákmányösztönnel rendelkezőnek kellett lennie. Ugyanakkor erőteljes de kitartó is kellett, hogy legyen fáradhatatlansága mellett. Nem lehetett nehézkes, mert ügyességét, mozgékonyságát veszélyeztette volna. Mindezek a belső tulajdonságok küllemi sajátosságokat is feltételeznek. Univerzális nemzeti fajtánk testi adottságaiban alkalmas kellett, hogy legyen a felsorolt belső értékek megfelelésére. Tanulmányozva a kinológia tudományát és elmélyedve az egyes fajták belső elemzésében az alábbi következtetés vonható le. A pásztorok által használt és kitenyésztett kutyák a legsokoldalúbbak, a legtöbb speciális feladatra alkalmasak, a legjobban képezhetők és a legjobb alapot adók egyes teljesítmény orientált célok elérésére. Ezt nem csak én állítom, de számtalan tudományosan bebizonyított tény is igazolja, illetve maga a gyakorlat tanúsítja.

Visszatérve a külső adottságokhoz vizsgáljuk meg a használati célnak megfelelő, alkalmas küllemi sajátosságokat. A kistermetű terelőkutyák viselkedése, karaktere ügyességet feltételez. A célok eléréséhez, a mozgékonyság, fordulékonyság megvalósulásához ez a termet kellett. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon kezdetektől fogva elkülönültek, érintetlen ősiségükben elhatárolódtak és fennmaradtak az őrző-védő ebek, mint a Komondor és a Kuvasz. A gyorsasághoz, lendületességhez, akciós villámvégrehajtáshoz viszont a Puli termete kellett. A legtökéletesebb forma kialakításának első lépése tehát a méret kérdése volt, ami csak szinte napjainkra tisztult le igazán. Ez az a tulajdonság, amit tekintve elődeinkben szentesítette a célt az eszközzel. Négy illetve állítások szerint többféle méretben is tenyésztették a Pulit, de mindig az adott cél és használat szerint.

Az adott cél elérésének másik eszköze, formai megvalósulása a négyzetesség. A törzs rövidsége lehetővé teszi a terelés, hajtás során és a feladatok végrehajtásában a fordulékonyságot, a gyors irányváltoztatásokat. Ezek nélkül a Puli nem létezhetett. A hagyományos mechanikai szabályokat nem ismerve bár de a gyakorlati tapasztalatokat igen, a pásztorember e szerint is válogatta kutyáit. Nem törődött ugyan az arányokkal és a törzshosszal de gyakorlott szeme látta, amit a fizikusok később bebizonyítottak. Lám mi lehet tökéletesebb, mint amit a természet évezredek alatt kialakított. A mozgásban lévő test hosszával megnő annak fordulási energiája. Minél rövidebb egy adott test annál kisebb energiával és annál kisebb helyen szükséges megfordulnia illetve a fordulási idő is lényegesen kevesebb. A hosszabb, nyújtottabb „gepárd” alkat a kitartó, hosszabb távú munkához, kilométereken át tartó futás tempótartásához szükséges. Megfigyelve a Puli ősi foglalkozását rájöhetünk, hogy erre nincs szüksége, hiszen egyrészt munkája rövid ideig tartó vágtákból, robbanékony nekiiramodásokból tevődik össze szünetekkel, másrészt a hirtelen irányváltoztatások gyakoriak, amit a hosszú alkat a fizika törvényei szerint csak lényeges időhátránnyal tud teljesíteni.

Feladatainak ellátásához nem lehetett a Puli tömeges sem. A testtömeg egyenes arányban van a lendülethez felhasznált energia nagyságával és fordítottan arányos az indulás gyorsaságával. Egyszerűen a Puli nem engedhette meg magának, hogy elhízzon mivel, akkor nem lehetett sem kitartó sem lendületes. A hamar elfáradó, nehezen meginduló, lassú jelzők nem egy aktív munkakutya jellemzői.

Tudatlanul is de a hétköznapokban igazoltan szelektáltak erre a tulajdonságokra a Puli használó elődeink. Mint ahogy kiválogatódtak a szikár egyedek is. Izületeiben, izmoltságában és testalkatában vajmi keveset törődtek a fajtával. Egy laza izületekkel rendelkező és kötetlenebb izomzatú kutya viszont kitartó munkára, hosszabb ideig tartó folyamatos munkavégzésre kevésbé képes. Arról nem is beszélve, hogy kevésbé viseli el a természet adta rideg viszontagságokat. Terelnie, hajtania, állandóan mozognia a mezőn kellett hegyen-völgyön át. Folyamatosan a természet „lágy ölén” tartózkodó, ott élő Puli izületeiben és izmaiban szikárrá fejlődve tudta csak elfogadni és végrehajtani a rá utalt feladatokat és elviselni, túlélni a zord körülményeket. A lazább egyedek nem bírták, nem bírhatták ezt, hiszen állandó egészségi gondokkal, végtagproblémával, kifáradással, kimerültséggel küszködtek, amiket a pásztor nem nézett el.

De éppúgy nem lehetett a Puli vékony és „gebe” sem hiszen akkor sem bírta volna. A finom, karcsú, légies egyedek saját önzsaroló szervezetük áldozatai lettek. A kitartást, nagy munkabírást igénylő használatot csak az a Puli teljesíthette, aki rendelkezett elegendő energiával és erővel. Ez már csak azért is kellett, mert a gazda táplálás terén sem kényeztette el Puliját. A nélkülöző, sokszor rideg táplálkozásra könnyűséggel, erőtlenséggel reagáló egyedek nem maradhattak munkában így tenyésztésben sem.

A szőrzet kialakulására sokféle magyarázat, több teória is bebizonyosodni látszik. Pulink sajátos, csak rá jellemző szőrköntöse óriási nemzeti kincs. Bizonyos, hogy az időjárás óriási szerepet játszott a jellegzetes forma kialakulásában. Hű maradva a leírtak eredeti vezérfonalához ismét a használat és a megjelenés összefüggése tűnik elő. A zord telek és tikkasztó nyarak, a vakító hó és az égető nap valamint a kíméletlen csapadékos időszakok túlélése tette a Puli bundáját ilyen jellegzetessé. Mert másképp nem maradhatott fenn, nem maradhatott meg és nem bizonyíthatta volna be az emberiségnek, de legfőképpen nekünk magyaroknak, létjogosultságát, alkalmasságát és megfelelni képességét a mindennapi életben, a használatban, a munkában…