A szoptató Puli

  A problémamentesen illetve segítséggel lezajlott ellés után következik a Puli szuka szoptatási időszaka. Ezt az időszakot tekintve is tapasztalhatunk néhány olyan jellegzetes dolgot, amiről érdemes néhány szót ejteni. Kérem, nézze el az olvasó, hogy a kölyöknevelés részletes gondolataival most nem foglalkozunk, hiszen ennek kifejtése külön fejezetet érdemel.

Visszatérve a Puli szoptatásához először azt kell figyelembe venni, hogy a frissen ellett szuka kimerült, fáradt mind alkatilag, mint szellemileg. Friss vízről mindig gondoskodjunk számára, és ne lepődjünk meg, ha pár napig enni nem fog. Ez azért is lehetséges a kimerültség mellett mert anyai ösztöne erős, erősebb, mint táplálkozási ösztöne. Temperamentumos, képzett Puli esetében ez még jellemzőbb, hiszen az ösztönök felszínre hozása a használat során nem csak a munka során ölt testet, hanem azon túl is megnyilvánul. Ez természetes folyamat, ami pár nap múlva átcsap feneketlen étvágyba. A tejtermelés, laktáció kezdetén nem is szükséges túl sok takarmány, hiszen a kölykök igaz a szopások számát tekintve sokszor de mennyiségben keveset szopnak. Ez a párnapos időszak szükséges ahhoz, hogy Puli anyánk szervezete aklimatizálódjon, egyszerűen fogalmazva felkészüljön, hozzáigazodjon ahhoz, hogy neki almot kell nevelnie, tejet kell termelnie. A használati Puli ebbéli képessége általánosan nagyon erős. Az utódok sűrű szopása reflexként indítja be a szuka intenzív tejtermelését, azaz a kölykök igényére tejelválasztással válaszol. A tejtermelési görbét, ha megnézzük fokozatosan és gyorsan emelkedik, ahogy a kölykök növekednek, míg csúcsidőszakban eléri a napi másfél litert is. Túl népes alom esetén illetve ellés utáni problémák során melyek a Puli szuka megbetegedésével járnak, előfordulhat apasztás és a tejleadás hiánya. Pulinál meglehetősen ritkán fordul elő, de a minden különösebb ok nélküli tejtermelés megszűnése örökletes dolog. A kölykök sűrű szopása az anya méhének regenerálódására, visszaalakulására is jótékony hatással van. Általánosan kijelenthető, hogy amely Puli jól szoptat és tejet jól termel, annál méh visszaalakulási, involúciós időszakával ritkán van probléma.

A méh tisztulása egy hónapig tart de a teljes folyamat közel három hónap. Ezt azonban elősegíthetjük rendszeres mozgatással, játékkal. Néha bizony az egykor dolgozó Puli figyelmét a szó szoros értelmében el kell vonni a kölykökről. Miért ez állítás? A munka során kiteljesedő belső értékek maguk után vonják a természetes reakciók szabályosságát. Felszínre hoztuk képzéssel, tanítással a használati értékeket, evvel együtt párhuzamosan a Pulinkban rejlő természetes értékeket is. A használati Puli minden elvárásunk teljesítését szabályosan küldetésnek tekinti. Így küldetés számára a kölyöknevelés is, belső, erős küldetés…olyannyira, hogy néha már saját egészségét, szellemi tisztaságát sodorja veszélybe. A kölykökről soha el nem mozduló Puli felfekvéseket szenvedhet, ráadásul szellemi frissesége, tisztasága is „csőlátásba”, torzult értékítéletbe csaphat át. A tanítás során kibontakoztatott motiválhatóság ekkor is elnyeri méltó jutalmát…A szoptató Puli számára természetesen a kölykök jelentik ilyenkor a legerősebb motivációt. Így azoktól bármilyen motivációval el nem hívhatjuk de a figyelemelterelés, „felszabadulás” terén óriási segítséget jelent. Elég félórányi önfeledt labdázás, apportozás, mozgatás és máris tettünk néhány jótékony lépést szukánk egészsége felé mind testileg, mind lelkileg. Arról nem is beszélve, hogy a kíméletesen megmozgatott szoptató Puli szaporodásbiológiailag gyorsabban, jobban tisztul, regenerálódik. A nevelés, képzés másik pozitív hatása, hogy tanult, jólnevelt Pulink csak kivételesen fog bennünket akár megmorogni is, ha kölykeihez nyúlunk…ez pedig a szoptatás alatt elengedhetetlen.

Még egy fontos dologra szeretnék rávilágítani az ok-okozat összefüggés miatt. Nagyon fontos ügyelni arra, hogy a Puli kölykök az első időszakban minden csecsbimbót szopjanak. Erre természetesen kis létszámú alomnál kell figyelni gyakrabban, de nagyszámú kölykök is hajlamosak felváltva ugyanazokat a csecseket szopni.

A Puli szuka tejtermelésének megindulásakor nem tesz különbséget az alomszám tekintetében. Anatómiailag tehát minden emlő mirigyállománya elkezd termelni. Ha minden csecs szopása nem történik, meg akkor a tejpangásból adódó gyulladásos folyamatokkal kell számolnunk, aminek a következménye lehet a többi csecs apasztása is. Néhányszor tehát ügyeljünk arra, hogy minden csecset szopjanak a Puli kölykök. A kölykök csecsre tételére amúgy is ügyelnünk kell, az alom kiegyenlítettsége érdekében. A kisebb kölyköket a szívtájékhoz közelebb eső, elülső emlőkre tegyük, mert ezekben jobb a vérkeringés és több tejet adnak. Néhány nap után a kevésbé szopott csecsek úgyis elapasztanak, a Puli szuka tejtermelése tehát csak a kölykök által igénybe vett emlőkre korlátozódik. A kezdeti többlet egyre inkább átcsap tejhiányba, hiszen a kölykök növekedése ugrásszerű, szinte szemmel látható mértékű. A növekvő igény kielégítésére és az anya igénybevételének, lezsarolódásának kiküszöbölésére segítségképpen tejpótló tápszereket igénybe vehetünk, illetve a kölykök etetését a harmadik héten elkezdhetjük. Jótékony hatású, ha a választás időpontja felé közeledve egyre csökkentjük a szopások számát illetve a Puli szuka takarmány adagját. Jótékony, mert egyrészt a kölyköket szilárd takarmány fogyasztására sarkallja, másrészt a szuka elkezd apasztani. A fokozatosságra a tejmirigygyulladás és az ebből következő szövődmények miatt ügyelni kell, különösen bőtejű egyedeknél.

A drasztikus, egyik napról a másikra történő választás tehát nem jó megoldás a következők miatt. A Puli emlője a hastájék mindkét oldalán emlőpárokból áll. Minden csecsbimbó rövid melyek végén bimbócsatorna nyílik. A bimbócsatornák egy-egy szűk tejmedencével függenek össze. A mirigyállomány által termelt tej tehát a szopásig a tejmedencében tartózkodik. Mivel a tejmedence faji sajátossága miatt szűk és kicsi szükséges a kölyköknek sűrűn szopniuk, hogy ne keletkezzen túlzott tejpangás. A tejpangás által a tejmedencére gyakorolt nyomás a Puli szuka tejapasztási reflexét váltja ki. De ha ez nem fokozatosan szűnik meg /hasonlóan avval, amit a kezdetben minden csecs szopásánál olvastunk/ akkor a tejmirigyek még nem mérséklik termelésüket. Ez által egyre több tej gyülemlik a tejmedencében, és mivel nincs szopás a bimbócsatornán át távozni nem tud. Elkezd bomlani. A túl sok tej miatt túl sok bomlástermék viszont gyulladáshoz vezet, illetve a szuka szervezetét veszélyezteti. A takarmány visszafogása és a szopások számának mérséklése fokozatosan készteti a tejmirigyeket termeléscsökkenésre, tehát a folyamatot megfelelő mederben tartja. Választás után, különösen első almos szukánk esetében megfigyelhető a használat során, hogy Pulink megkomolyodik, érettebb, tapasztaltabb lesz. Ennek azért van jelentősége, mert általános tapasztalat a Puli tanítása során, hogy jellemét tekintve örök gyerek de a módszerhez másképp kell nyúlnunk az első alom leválasztása után. Pulink hozzánk és fajtársaihoz való viszonya változáson megy keresztül, komolyabb, tekintélyesebb formát ölt.

Első almos szukáknál illetve némely esetekben találkozhatunk avval a jelenséggel, hogy a Puli nem fogadja el kölykeit, illetve az anyai ösztönök megkésve törnek elő. Szerencsére ez ennél a fajtánál ritka jelenség de fel kell készülnünk, hogy az almot nekünk kell felnevelnünk.

Különösen fordítsunk nagy gondot arra, hogy a szuka involúciós időszakát elősegítsük, illetve a kölykök a megfelelő védőoltást és féregtelenítést megkapják. A szoptatási idő alatt méhváladék ürülése természetes jelenség. A méhváladék, lochia ezen túl kedvező jel arra nézve, hogy Pulink szervezetének regenerálódása folyik. Mint olvashattuk a mozgatás erre kedvező, pozitív hatású. A lochia tisztulását azonban meg kell figyelnünk. A kezdetben vörhenyes, elszíneződött váladék egyre tisztább majd szinte vízszínű lesz, végül abbamarad. A váladék megfigyelése után haladéktalanul távolítsuk el, mert olyan anyagokat tartalmaz, ami a kölyköket veszélyezteti.

Végezetül beláthatjuk, hogy a szoptatás alatt mennyi mindenre kell törődve odafigyelnünk. Biztosítanunk kell a kölykök egészséges testi és lelki fejlődését, de a szukánkra is oda kell figyelnünk, hogy kölykeit jól táplálja és tenyészértékét továbbra is megőrizze. Mindemellett ha rendellenességet tapasztalunk, kérjük ki szakember véleményét.

Miután áttekintettük a Puli szukánkban lezajló folyamatokat és buktatóit vizsgáljuk meg a kölykök oldaláról a dolgot. Hű maradva az írás alapgondolatához a kölyökkor alatt lejátszódó folyamatok mezejére lépjünk, de már egy másik fejezetben…